Zpět

Marta Fišerová

Etiketa a protokol
Prvním rokem s AŽ, paní Fišerová zúročí více než 15leté zkušenosti s etiketou a protokolem. Její praxe kombinuje velmi praktické zkušenosti z krajského úřadu, kde detailně poznala potřeby komunálních a krajských politiků a zároveň Senátu PČR, kde má možnost aplikovat přísná pravidla protokolu při vysokých státních návštěvách a jiných oficialitách. Ve svém kurzu se bude věnovat praktickým radám v politickém životě.