Zpět

František Rob

Etiketa a protokol
Protokolární odborník
František Rob je celoživotním povoláním učitel. Ve své protokolární praxi František Rob jakožto expert na etiketu připravil 437 zahraničních cest českých ústavních činitelů a jejich delegací, stejně jako stovky návštěv zahraničních činitelů v České republice. Nadto pořádal nebo spolupořádal stovky menších událostí protokolárního charakteru. Jeho nejsložitějším a největším protokolárním počinem byla příprava první návštěvy Jeho svatosti papeže Jana Pavla II. v České republice.

V letech 1993 až 2001 působil František Rob coby znalec etikety a protokolu jako ředitel protokolárního oddělení Kanceláře ministra obrany. Mezi lety 1982 a 1993 působil v protokolárních funkcích na Úřadu předsednictva vlády ČSFR, kde byl ředitelem odboru.

František Rob je autorem publikace Etiketa a diplomatický protokol.