KDU.breadcrumbs.homeAktuality Jak přivést více žen do politiky
Zpět

Jak přivést více žen do politiky

Přidáno 13. 8. 2014
Ilustrační foto

Jak dosáhnout vyššího zastoupení žen ve veřejném životě? Existují i jiné způsoby než kvóty, jak ženy přivést do politiky?

Zabývat se zastoupením žen ve veřejném životě nemusí znamenat jen "genderovou aktivitu", ro kterou v KDU-ČSL přirozeně není prostor. Je to dlouhodobá výzva. Mezinárodní poradenská společnost McKinsey&Company uveřejnila nedávno studii, v níž vyčíslila, že nedostatečným podílem žen ve světové ekonomice přichází globální HDP ročně o 28 bilionů dolarů. Řada firem ve světě si už uvědomila, o kolik přichází, když dostatečně nevyužívá potenciál všech svých zaměstnanců, a sama podniká kroky k vyššímu zastoupení žen. Nejen mezi vrcholovými manažery, ale především ve vývojových a inovačních odděleních. A nepotřebují k tomu kvóty EU.

Statistické údaje nejsou nuda
U nás patřilo v dolních komorách Parlamentu od roku 1918 ženám celkem 1080 křesel (850 v Československu, 230 v České republice). Za 97 let od vzniku samostatného státu to dělá průměrně 15,62 % žen v každém ze zvolených parlamentů. Ženy v KDU-ČSL tvoří 52 % členské základny. O tom, jak jsou zastoupeny v zastupitelských sborech i politických orgánech strany, jsme informovali v Obzorech 1/2015 (NH, březen 2015). V červnu 2015 provedl Václav Pláteník mezi více než 150 členkami KDU-ČSL a partnerských organizací dotazníkové šetření, aby zjistil, jak ženy vnímají své postavení v rámci strany a co by se dalo dělat, aby se zlepšilo. Potvrdil se známý fakt, že se stoupající úrovní politiky je pro ženy těžší dosáhnout na volené funkce. Zároveň 57 % dotazovaných sdělilo, že je nezbytné, aby KDU-ČSL na podporu žen přijala nějaké opatření. Kvóty jsou přijatelné jen pro 40 % respondentek, vyvolávaly však zásadní nesouhlasné reakce v kvalitativní časti šetření. Až 80 % žen se domnívá, že nejlepší cestou je podpora networkingu a vzájemná podpora žen. Zhruba 78 % dotazovaných žen by uvítalo programy na rozvoj dovedností užitečných pro politický život.
Myslím, že samy ženy na to káply.

Propojování, dobré vzájemné vztahy a učení se
O úspěchu v politice i v profesním životě nerozhoduje pohlaví, ale schopnost naplno využít svůj sociální kapitál, prostředí, v kterém žijeme, a podpora od našeho okolí. V těchto oblastech mají ženy často málo zkušeností či malé ambice. S tím se ale dá leccos dělat. Zmíněná poradenská společnost získala dobré zkušenosti z vytváření klubů žen v korporacích. Mladší zaměstnankyně se setkávají se zkušenějšími manažerkami, sdílejí informace a vytvářejí mezi sebou dobré vztahy, které pak dále využijí na pracovišti. V USA funguje Women´s Campaing School při Yaleské univerzitě, která výhradně ženám poskytuje vzdělání v oblasti vedení v politice a volebních kampaní. Absolventky jsou vybaveny výbornými znalostmi pro volební klání a získají cenné kontakty a inspiraci, jež zúročí ve svém působení.
Pod mým vedením právě vzniká Volební akademie žen, pomocí níž chci spolu s KDU-ČSL dosáhnout toho, aby v politice a veřejném životě působilo více žen vyznávajících křesťanskodemokratické hodnoty. Akademie bude mj. zahrnovat vzdělávací a mentoringový program.

Co tedy může do politiky přivést více žen?
Networking - "síťování", vzájemné propojování žen političek i nepolitiček, aby se mohly vzájemně seznámi a inspirovat. Bonding - "vytváření pout", podpora dobrých vztahů a vzájemnosti mezi absolventkami Akademie, které se podpoří v kandidatuře. A training - "učení se a cvičení se" v tom, jak vyhrát volby a rozvíjet potřebné dovednosti pro úspěch v politickém životě. Můžeme společně ukázat, že umíme rozbít začarovaný kruh navrhování a zamítání kvót. Že dokážeme přijít s inovativním řešením, jimž dosáhneme skutečně společenské změny. Mít více úspěšných kandidátek na všech úrovních je v bytostném zájmu KDU-ČSL. Nejen proto, ale i proto, že se blíží poměrně dlouhé období každoročních voleb.

Autorka je učitelka,
manažerka, senátorka a ústavně
nejvýše postavená žena v ČR.