Zpět

Mgr. Miluše Horská

Prezidentka Akademie
Více než dvacet let pracuje v neziskovém sektoru a je ředitelkou pardubické školy Svítání pro děti se zdravotním postižením. Od roku 2008 přednáší také speciální pedagogiku na Pedagogické fukultě Univerzity Hradec Králové. V horní komoře Parlamentu působí už druhé volební období. Ve své funkci místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR se nechává inspirovat Svatou Anežkou Českou a chápe svou roli jako službu národu a dobré věci.